O knihovně

 

 

Máme nové webové stránky. Podívejte se!

 

  

Místní knihovna v Jestřebí pracuje v budově tělocvičny a vchod má společný s kinokavárnou. Knihovna poskytuje všechny obvyklé služby zdarma. Připojení k internetu získala díky státnímu dotačnímu titulu "Projekt internetizace knihoven". V roce 2005 také dostala první počítač a další techniku díky dotaci Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny v Liberci a Evropské unie (Projekt internetizace knihoven Libereckého kraje). Obec Jestřebí poskytuje knihovně pravidelně finanční prostředky na nákup nových knih, výběr knižních titulů se rozšiřuje využíváním výměnných fondů z Městské knihovny v České Lípě. V roce 2015 se začalo s automatizací knihovních činností. Je používán knihovní systém Clavius REKS.

Kontakt: 471 61 Jestřebí 142  E-mail: jestrebi-knihovna@seznam.cz